Tagarchief: Mindfulness

Werken met het IK

Innerlijk Kind - detail schilderij KlimtHet IK is zo oud als dat ieder van ons is. Een jonge moeder kan een begin van het IK bij haar jonge kind misschien opmerken op momenten dat zij de zorg van alledag even van zich kan afzetten en één is met haar kindje. De wijsvinger is de vinger die een peuter gebruikt om iets voor zichzelf te verkrijgen. Daarmee zet het jonge kind zijn/haar IK fysiek in de wereld. In opeenvolgende opgroeifasen na deze periode maakt het IK een aantal stadia door, waarmee het uitgroeit tot ieders persoonlijke geschiedenis, waarvan het lichaam zich alle indrukken in beelden en emoties zal blijven herinneren. Al deze stadia als geheel nemen we mee in ons leven als volwassene, als het ”Innerlijk Kind”. Hoe dat gebeurt, vertelt dit hoofdstuk. De informatie hieronder is verre van compleet, de intentie is niet meer dan een algemeen beeld te scheppen. Immers, voor ieder individu zijn beleving en ervaringen uniek!

4website - Inner Child 1Het Innerlijk Kind is een deel van ons – als volwassene – afkomstig uit onze vroege jeugd. Onprettige ervaringen uit deze periode kunnen in het hier en nu zodanig doorwerken dat we geen verbinding kunnen maken met kwaliteiten als creativiteit, humor, speelsheid, spontaniteit, en genietingen. Om daar weer toegang toe te krijgen is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn, het ”gewonde kind-deel”, te ontdekken en als volwassene te verwerken.

Tijdens de sessies wordt hiernaar gekeken en krijgt het helingstraject langzaamaan gestalte. In dit proces ontstaat een atmosfeer van veiligheid en acceptatie, die bij de cliënt ruimte biedt aan vertrouwen om te helen. Dit proces heeft enige tijd nodig om zich te ontwikkelen. Veel mensen hebben gewonde kind-delen. Sommigen kunnen er heel oud mee worden zonder dat ze bij hen opspelen, voor anderen is dat helaas niet zo: vroeger of later komen ze bij de huisarts, goede kans dat die zal adviseren passende begeleiding te zoeken.

Belangstelling voor je innerlijk kind kan ook van binnenuit ontstaan. Uit nieuwsgierigheid, of uit de manier waarop je al met bewust zijn met jezelf omgaat. 4website - comfortzone - je verlaat je cz - NLMisschien vroeg je je al een tijdje af in hoeverre gevoelens, gedachten en gedrag elkaar beïnvloeden, dat dat in sommige situaties zelfs wel heel verwarrend kan zijn, en zou je daar wel wat meer over willen weten. Het ”innerlijk kind” is een term waarin besloten liggen ervaringen en gevoelens die ons in onze vroege kindertijd overstelpten en die we niet konden verwerken. Dit onverwerkte deel van ons verleden komt bij tijd en wijle op, in situaties die het oude gevoel van ongemak oproepen, maar niets te maken hebben met wat we in het nu meemaken. Hierbij is sprake van een verstrikking. Resultaat hiervan is teveel druk in hoofd, en/of spierstelsel en/of organen. Klachten die hier hun oorsprong vinden betekenen eveneens een betrouwbaar advies om jezelf eens nader onder de loep te nemen en de al genoemde passende begeleiding te zoeken.
4website - comfort zone NLDe stappen die je zet om jezelf beter te leren kennen, zouden wel eens van groot belang kunnen zijn om bekend te raken met je tot dan toe verborgen kwaliteiten en ze een plek te geven in het leven van alledag. In je oude comfortzone was je regelmatig doende met het creëren van opnieuw een overlevingsstrategie. Die kwaliteit zal veranderen in een warme, troostende, liefdevolle, wetende energie. Zeker, deze weg vergt moed. En ja, je mag echt uitzien naar het eindresultaat. Je gaat het pad zelf, met steeds praktijk Karuna aan je zijde om overal waar nodig ondersteuning te bieden. 

Hoe ontwikkelden we deze ”gewonde kind-delen”? – In eerste instantie was het niet altijd duidelijk dat in onze kinderjaren dingen niet zo goed gingen. Immers we waren niet anders gewend: er was gezelligheid, er werden spelletjes gedaan, er werd gelachen. De kinderen hadden een koosnaam. Niets om ongelukkig over te zijn. Als volwassene weten we het al lang: het is niet altijd makkelijk iemand echt goed te begrijpen. We kunnen aannames doen omdat we de persoon al zo lang kennen, of we vragen om wat meer helderheid. Onze ouders deden ook aannames: in de tijd dat we nog niet konden praten anticipeerden zij op wat ons lichaam liet zien. Vanuit dit anticiperen ontstond een omgangsvorm. Het is heel goed mogelijk dat de ooit gedane aannames niet werkten voor wat wij voor onszelf passend vonden en nog vinden. Omdat we vermoedden dat onze ouders hun best deden, lieten we het maar, en daar is een begin van het ontstaan van4website - misverstand - pizza of Pisa NL 2 misverstanden die op den duur konden uitgroeien tot wat wordt genoemd grensoverschrijdend gedrag. Nog een bron van dergelijk gedrag was als onze ouders onderwerpen die hun aandacht behoefden, niet uitpraatten. Zo kon gezelligheid in het gezin de oneigenlijke functie krijgen van afleiding van onder de oppervlakte broeiende kwesties. Als we zagen dat gesprekken tussen onze ouders erg stroef verliepen gaven we onszelf daarvan de schuld. Hoe dat zou hebben kunnen gebeuren wisten we niet, maar het kon niet anders dan wij waren de oorzaak! Als dat maar regelmatig genoeg voorkwam ontstond in onszelf verwarring, met grote kans op negatieve beïnvloeding van ons gevoel van eigenwaarde. Zie daar enkele voorwaarden van het ontstaan van ”gewonde kind-delen”.

osho quote - masterpieceDoel van het werken met het innerlijk kind is de ooit opgelopen wonden als volwassene te beschouwen, in welk proces we een beroep doen op de wijsheid en het zelfhelend vermogen van ons lichaam en onze geest. Dat houdt in dat je de oude pijn zult leren scheiden van ervaringen in het hier en nu. Dit doen we door middel van lichaamsbewustzijn, aandacht geven aan plaatsen in het lichaam die daar al jaren om vragen. Woorden eraan geven. Bewust ademen. In een liefdevolle setting is ruimte voor kwetsbaarheid. Doel is te zijn met wat is. Acceptatie.  Op deze manier krijgt de oude pijn een nieuwe plek in je geschiedenis, waardoor vergelijkbare ervaringen in het heden niet meer behept worden met de oude lading: je innerlijk kind zal in je volwassen zelf integreren, heeft steeds minder aandacht nodig. Je krijgt meer invloed op je denken en handelen. Waarmee je er eindelijk toe komt je eigen leven te leiden. Je ontdekt wie je werkelijk bent: ”There is no other greater ecstacy than to know who you are” (Osho).

Van hieruit zul je je in de toekomst veel vrijer voelen vol voor het leven te gaan, in plaats van vast te houden aan de oude, beperkte manier waarop je je leven invulling gaf.

button for email 4 website

Eerste vervolg: “De Vijf Natuur-gerichte Principes … Lees verder …”

Tweede vervolg: “Het Innerlijk Kind nader beschouwd … Lees verder …”

Derde vervolg: “Helen van ongezonde relaties … Lees verder …”

 

Kwaliteit

Supervisie, intervisie, innervisie, andere leermomenten

4website - change-is-hard NederlandsDe opleiding  voor PrimaI Rebirth® therapeut stopt niet bij het behalen van het diploma.  Door verbreding van kennis ten gevolge van voortgaand zelfonderzoek die resulteert in nieuwe inzichten, in binnen- en buitenland, maakt het noodzakelijk te blijven deelnemen aan het programma voor supervisie, intervisie en innervisie van het AUMM Opleidingsinstituut. De supervisor is een psycholoog met ruim dertig jaar ervaring in lichaamswerk en innerlijkkindwerk.  

Tevens maak ik deel uit van de groep assistenten in de training workshops van het Instituut AUMM. 

Andere activiteiten die verband houden met het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied: 

Deelname aan een intervisiegroep van Systemische Strukturaufstellungen, ontwikkeld door Mathias Varga von Kibéd en Insa Sparrer. Uit deze intervisie groep ontstond het  opstellingencollectief  Open Vloer, met vijf enthousiaste opstellingenbegeleiders, dat zijn thuisbasis heeft in Djoj, in Rotterdam. 

Tot nu toe driemaal deelname aan een internationale training intensive voor organisatieopstellingen, IOCTI, dat om het jaar plaatsvindt. De eerstvolgende training vindt plaats in oktober of november 2022. 

Wat mij het meest gevormd heeft is: “in de ervaring dicht bij mezelf te blijven”. Ik was naar buiten gericht, uit verbinding.  Door dicht bij mezelf te blijven ben ik in staat mijn eigen aandeel in interacties waar te nemen, te voelen, en er verantwoording voor te nemen. Dit heb ik moeten leren, een langdurig proces. 

4website ik ben blij met mij 1Nu kan ik zeggen: “Ik ben blij met mij”. Dit zou ik iedereen gunnen in zijn/haar leven te bereiken. Mocht je begeleiding nodig hebben, dan zou ik je daarbij graag van dienst zijn. Uit eigen ervaring weet ik:  niet aarzelen, gewoon doen. Want weet je, er is maar één held in je leven: JIJ – alleen jij, echt.   

“Opleiding – Lees verder …”

button for email 4 website                    Lees verder Kwaliteit

Bestaansreden Karuna – coaching bij levensvragen

Essential_Living1Een levensles kan zich aandienen op een moment waarop varianten op onze ooit zo zorgvuldig en briljant ontwikkelde overlevingsstrategieën niet meer blijken te werken, en we vermoeid geraakt zijn van het zoeken naar manieren om soepel te kunnen doorgaan met ons leven. Soms hebben we dan al de ervaring dat in een vriendschap iets wringt, of dat we zeggen ’ik snap niet precies wat er gebeurt, maar iets loopt hier niet lekker meer’.

Wil je dit nader onderzoeken dan kun je bij Karuna – coaching bij levensvragen terecht. Hier kun je rekenen op compassie en respect voor alles wat jou heeft gevormd tot wie je bent. Kom met je emoties als angst, boosheid, pijn, verdriet. Je vindt bij ons betrokkenheid, veiligheid en vertrouwen bij alle stappen in je zoektocht naar oorzaak, gevolg, en de weg eruit, aangaande de vraagtekens waartegen je aanloopt – om daar waar nodig verdieping te zoeken en te vinden. Tevens warmte en begrip bij alles wat je tegenkomt aan nieuwe indrukken en gevoelens. Alles is welkom.

Bij de opbouw van een bedding voor de nieuwe fase in je leven, maak je hernieuwd contact met je persoonlijke kracht, wijsheid en kwetsbaarheid. Er is geen goed, er is geen fout. schoolbord - oranje-brique - wij kunnen wat door je doen NLAlles wat zich aandient is er alleen ten gunste van jou. Het wordt een interessante weg die je samen met ons bewandelt, weg uit oude overtuigingen, weg uit oude patronen. Het gaat om de weg terug naar jouw essentie, herontdekken wat je allang wist maar je niet meer herinnert: dat je een mooi, zachtaardig en gevoelig mens bent, met bijzondere, unieke kwaliteiten. Vanuit dat nieuwe gezichtspunt kun je je weer verheugen over wie jij bent. Je kijkt naar jezelf met compassie waarbij steeds minder plek zal zijn voor de oude oordelen en dito gewoonten, omdat je bewust bent over de oorsprong ervan. Het wordt weer normaal in je hart te wonen en je van daaruit te openen voor al het andere moois dat het leven te bieden heeft. Want weet je … er is maar één echte ’held van je leven’, en dat ben jij!

button for email 4 website

Systemisch werk, opstellingen

2009-11-23 ZesgeneratietekeningFamilieopstellingen is een werkwijze die ons laat zien welke plek we innemen in de familie waarin we geboren zijn, of het gezin waarin we zijn opgegroeid. Deze werkwijze helpt bij het bewust krijgen van bijvoorbeeld gedragingen waarvan we ons soms afvragen of die in het dagelijks leven wel zo handig zijn. Deze weinig, of vaak niet, helpende gedragspatronen kunnen de oorzaak van strubbelingen zijn die op het eerste oog niet goed verklaarbaar zijn.

Voorbeelden: een vader heeft wel erg hoge verwachtingen van een van zijn dochters; een moeder blijft maar zwijgen over de naam van de vader van haar eerstgeboren kind.

4website - fam02opstVeel vragen die we hebben omtrent ons leven, het onderhouden van relaties met familie, vrienden en de levenspartner kunnen worden herleid naar wat wordt genoemd verstrikkingen in het familiesysteem. Het gaat hierbij om onbewuste of halfbewuste verbanden waaruit we ons met familieopstellingen liefdevol en respectvol kunnen losmaken. Als gevolg daarvan kan o.a. onze creativiteit (eindelijk) vrijelijk stromen.

4website familieopstWat zijn de onderwerpen waarvoor je een opstelling kunt laten begeleiden? De lijst onderwerpen is bijna eindeloos. Aangaande familiestructuren, ziekte en gezondheid, en bedrijfsleven kun je denken aan: gezin van herkomst – het huidig gezin – samengesteld gezin – familie – geld – boodschap bij een ziektebeeld – keuzes maken – ontslag en verwerking – samengaan met, of overname door, een ander bedrijf – relaties, vanuit verschillend perspectief – vastzitten, maar niet kunnen vooruitkomen –  verlangen naar land van herkomst, maar je leven ligt in Nederland (bijv. voor Indische Nederlanders, eerste, tweede en derde generatie) – etc.

4website - opstelling met eendenDe gevolgde werkwijze komt voort uit het werk van Virginia Satir, medio de vorige eeuw. De bekendste persoon die deze methode verder heeft uitgewerkt is Bert Hellinger. Van hieruit is het opstellingenwerk doorontwikkeld tot vele werkwijzen, waaronder opstellingen gericht op organisaties, en ziekte en gezondheid, waarvoor je eveneens bij Karuna, coaching bij levensvragen terecht kunt.

Een recent ontwikkelde methode voor opstellingen is het levensintegratieproces (LIP). Velen hebben niet zo in de gaten hoe verschillende levensfasen zich elkaar opvolgend in het eigen leven hebben voorgedaan. Daardoor zijn we ons er vaak niet van bewust dat we ons al met al veel moeite hebben getroost te komen waar we zijn. In deze opstellingsvorm kom je oog in oog te staan met representanten van die verschillende levensfasen, kun je met elkaar in gesprek gaan. Soms is een gesprek zelfs niet nodig, zegt het elkaar in de armen sluiten al genoeg. Soms verbazing wekkend. Vaak heel verrassend! Je krijgt meer waardering voor wie je bent. En die mag eindelijk gezien en ervaren worden.

Er zijn twee typen deelnemers aan een opstellingendag: inbrengers van een vraag, en geïnteresseerden in het werk. Hieraan zijn onderling verschillende kosten voor deelname verbonden: voor iemand die een opstelling wil laten begeleiden is dat €70, voor een belangstellende zonder vraag is dat €40. Iedereen kan gevraagd worden de taak van representant van een element van een opstelling op zich te nemen. 

schoolbord - zwart - klein - click here

Voel je ervoor om aan een opstellingendag deel te nemen, en je wilt eerst een beknopte beschrijving van de werkwijze van een opstelling lezen? 

De voorwaarden voor onze dienstverlening vind je onder Voorwaarden.

button for email 4 website

Sessies

Een therapiesessie kent vier fasen: na de begroeting een algemeen praatje; hoe was het de afgelopen periode; het formuleren van de vraag en deze uitwerken; toewerken naar afsluiting. Normaliter beslaat een sessie vijf kwartier.

4website - stip aan de horizonIn deze vijfenzeventig minuten kan van alles langskomen. Belangrijk is dat (bijna) alles mag: je mag kwaad zijn, je verdriet uiten, in de war zijn, stil zijn. We ontdekken de bron van emotie die je in je sessie(s) tegenkomt; ook onderzoeken we het idee dat je mogelijk hebt: ”Emotie mag niet.” Wat er ook gebeurt, bij ons kun je jezelf toestaan je veilig te voelen. Als je wat vaker bent geweest zul je merken dat je ontvankelijker wordt voor aanmoedigingen om je in je emotie te ontspannen, zij mag er zijn. Alles bij elkaar zou het hele proces wel eens kunnen uitlopen op een spannend avontuur.   

Redenen waarom je naar Karuna – coaching bij levensvragen zou kunnen komen. Een voorbeeld: je merkt al een tijdje dat je niet lekker in je vel zit, ’t is niet prettig en je wilt dat niet meer; een redelijk vaak terugkerende spanning in je lichaam; in je relaties met partner en/of goede vrienden verloopt het contact stroever dan je gewend was. – Mogelijk zijn dergelijke waarnemingen gewoon geworden, heb je ermee leren omgaan. Soms is het zo dat er iets onder verborgen is dat zich wil laten kennen. Dat kan verhelderend zijn voor jouzelf en je partner en/of vrienden, met reële kans op ontspanning in de omgang met elkaar.

De werkwijze is Primal Rebirth® Therapie (PRT®), ontwikkeld door het Opleidingsinstituut AUMM, waarbij veel aandacht zal zijn voor de manier van ademhalen, en ’zijn in het moment’. ’Bewust zijn’ zal je helpen inzien hoe dat behulpzaam kan zijn bij een zich ontwikkelende omgang met anderen. 4website bodyworkOok kan in één-op-één situaties een opstelling verheldering brengen in een kwestie, zie hiervoor meer onder Opstellingen. Met PRT® wordt veel gewerkt met lichaamsgerichte therapie. Belangrijke toegevoegde werkwijzen bij lichaamswerk zijn: innerlijk-kind-werk, primal somatic trauma heling, bio-energetica, neo-hypno therapie, NLP. Uitgebreide informatie over PRT® vind je onder deze link. Wil je ook weten wie PRT® heeft ontwikkeld, klik dan op deze link.

Wil je kennismaken met Primal Rebirth® Therapie, dan kan dat. We zijn doende een workshop-serie te ontwikkelen. Meer hierover onder deze link.

4website couples counseling NederlandsBij paren-counseling wordt zowel met één als met beide partners gewerkt. Hierbij is het goed te weten dat de therapeute een zo neutraal mogelijke positie inneemt: zij heeft geen oordeel. In de ene sessie zal misschien meer aandacht voor een van de partners zijn, in een volgende ontmoeting kan dat voor de ander gelden. De manier waarop een koppel met elkaar omgaat wordt onder de loep genomen. In één-op-één situaties kan ook hierbij een opstelling verheldering brengen. Tevens zal worden gekeken naar hechtingsproblematiek: de omgang met de ouders gedurende de hele jeugd heeft een zekere uitwerking op de wijze waarop mensen als volwassenen in intieme relaties met elkaar omgaan. Ben je hierin geïnteresseerd, dan kun je verder lezen in de paragraaf Werken met het Innerlijk Kind / Ongezonde relaties 

De voorwaarden voor onze dienstverlening vind je onder Voorwaarden.

button for email 4 website

Links

linking 03 voor websiteHieronder volgen links naar websites van opleidingen, over onderwerpen die mij in mijn leven, soms al vele jaren,  in belangrijke mate voeden, en van instanties waarvan ik lid dien te zijn teneinde mijn beroep te kunnen uitoefenen.

links Inst AUMMOpleidingsinstituut AUMM    Startpunt van het grote avontuur en dito onderzoek om uit te vinden “Wie ben ik, echt?”.  Opleiding tot Primal Rebirth® therapeute (ben ik nog mee bezig, afstuderen in 2017); locatie voor inner-, inter- en supervisie.

Essence 4Essence work    Belangrijk voor mij om mezelf te leren kennen, rust te vinden in mezelf, waarbij ik leerde mezelf als het ware in het hart te sluiten. Dit, na m’n grote zelfonderzoek bij Aumm, veranderde de manier waarop ik met anderen omga. Waardoor ik als therapeute beter beschikbaar kan zijn voor hen die nu begeleiding bij hun ontdekkingstocht nodig hebben.

links BHI Grn

 

Bert Hellinger Instituut Nederland    Uitvalsbasis voor bijna alle opleiding voor opstellingenbegeleider, met name familie- en organisatieopstellingen, en opstellingen betreffende ziekte en gezondheid  (de tekening is van Bibi Schreuder).

links NTI NLP

 

NTI NLP    Plaats waar ik mijn kennis over Systemische Struktuuropstellingen uitbouwde.

links OpenVloerOpstellingenplatform Open Vloer    Ontstaan uit de intervisiegroep Systemische Struktuuropstellingen; een groep van vijf enthousiaste opstellingenbegeleiders, waarvan ik deel uitmaak, die regelmatig opstellingenmiddagen organiseert.

links PSYCH-K

 

PSYCH-K    Een direct effectieve werkwijze voor het aanpakken van belemmerende overtuigingen teneinde innerlijke stress om te zetten in een groeihouding

logo-zo-ib-tbv-linksZO-IB    Zelf Ontwikkeling In Beweging. Individuele begeleiding met uitgangspunt de eigen situatie, en focus op het functioneren op de werkplek. Een effectieve, interessante, niet alledaagse benadering.

Selectie RW Tarot kaartenTarot Stap voor Stap    Tarot-kaarten geven inzicht op verschillende niveaus van wie we zijn.  Niets van wat de kaarten laten zien is toeval. Een mooie manier van begeleiding bij inzicht krijgen in allerlei vragen. 

links Pelita

 

Stichting Pelita    Eens per maand met anderen rusten in en genieten van onze Indische roots.

links SBLPBeroepsvereniging SBLP    Om op de hoogte te blijven van de nieuwste regelgeving en andere zaken betreffende de invulling van de praktische kant van mijn therapeutschap.

IMG_6876

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.  In dit register ben ik ingeschreven. Als registertherapeut BCZ® ben ik met mijn werkzaamheden onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht. TCZ staat voor ’tuchtnormen complementaire zorg’.  

 

button for email 4 website

Over ons

 

 

Home

If you are not yet fluent in Dutch, please select “English” 4website - welkom 04 in the “Taal” drop-down menu. An English version of this website will become available to you. Sessions can be given in English, too, should you prefer this.

“Ik kan het niet uitleggen … eigenlijk gaat alles goed … maar ik ben gewoon niet gelukkig!” Heeft u dit soort gedachten ook wel eens, en lijken ze steeds vaker op te komen? En voelt u de behoefte om zich te ontwikkelen, maar is er al een tijdje een stagnatie gaande en hebt u geen idee waaruit die voortkomt? Als het uw wens is gelukkiger te zijn en een leuker leven te hebben met meer tevredenheid over de kwaliteit van het leven, kan Karuna, voor therapie & coaching, u helpen definitief het tij te keren.

4website - Aanbiedg orienternd gespr €0Mogelijk overwoog u al eens hierover met iemand te praten. Met iemand die u niet kent, die met een frisse blik en open oor naar u kijkt en luistert, iemand die ooit met vergelijkbare gedachten en vragen rondliep. Dan bent u bij ons aan het juiste adres: een veilige plek voor het uitwisselen van gedachten, en delen van zowel emotie als momenten van stilte. Heeft u daar behoefte aan, neem contact met ons op. 4website - praten 04 NederlandsVia e-mail (praktijkkaruna@gmail.com) of telefonisch (06-21228998): via sms, of voice-mail ingeval niet meteen wordt opgenomen – met in ieder geval achterlating van uw telefoonnummer zodat u kunt worden teruggebeld. Wij nemen graag de tijd om met u te praten over uw gedachten en eventueel zorgen over dit onderwerp. Aan zo’n gesprek zijn geen kosten verbonden.

In de teksten op de volgende pagina’s gebruiken wij je, jij, jou(w) als aanspreekvorm. Mocht u dat storend vinden, dan bieden wij u daarvoor onze verontschuldiging aan. Bij het schrijven over alles wat Karuna, voor therapie & coaching te bieden heeft voelde het niet prettig de lezer met ’u’ te blijven aanspreken. U kunt verzekerd zijn van ons respect voor iedere bezoeker van onze website, nu misschien een beetje meer vanwege het gebruik van de informele aanspreekvorm.

4website lotus gestyleerd iridescentHet woord Karuna is afkomstig uit het Sanskriet. De betekenis is compassie, tederheid. Vanzelfsprekend kunt u telkens uit deze kwaliteiten putten om zich goed te voelen, en wat dan ook wat zich aandient om te worden geheeld te laten helen. U hartelijk gegund!

Met vriendelijke groet,

Ranjana Wiersema

button for email 4 website