Tagarchief: Child

Werken met het IK

Innerlijk Kind - detail schilderij KlimtHet IK is zo oud als dat ieder van ons is. Een jonge moeder kan een begin van het IK bij haar jonge kind misschien opmerken op momenten dat zij de zorg van alledag even van zich kan afzetten en één is met haar kindje. De wijsvinger is de vinger die een peuter gebruikt om iets voor zichzelf te verkrijgen. Daarmee zet het jonge kind zijn/haar IK fysiek in de wereld. In opeenvolgende opgroeifasen na deze periode maakt het IK een aantal stadia door, waarmee het uitgroeit tot ieders persoonlijke geschiedenis, waarvan het lichaam zich alle indrukken in beelden en emoties zal blijven herinneren. Al deze stadia als geheel nemen we mee in ons leven als volwassene, als het ”Innerlijk Kind”. Hoe dat gebeurt, vertelt dit hoofdstuk. De informatie hieronder is verre van compleet, de intentie is niet meer dan een algemeen beeld te scheppen. Immers, voor ieder individu zijn beleving en ervaringen uniek!

4website - Inner Child 1Het Innerlijk Kind is een deel van ons – als volwassene – afkomstig uit onze vroege jeugd. Onprettige ervaringen uit deze periode kunnen in het hier en nu zodanig doorwerken dat we geen verbinding kunnen maken met kwaliteiten als creativiteit, humor, speelsheid, spontaniteit, en genietingen. Om daar weer toegang toe te krijgen is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn, het ”gewonde kind-deel”, te ontdekken en als volwassene te verwerken.

Tijdens de sessies wordt hiernaar gekeken en krijgt het helingstraject langzaamaan gestalte. In dit proces ontstaat een atmosfeer van veiligheid en acceptatie, die bij de cliënt ruimte biedt aan vertrouwen om te helen. Dit proces heeft enige tijd nodig om zich te ontwikkelen. Veel mensen hebben gewonde kind-delen. Sommigen kunnen er heel oud mee worden zonder dat ze bij hen opspelen, voor anderen is dat helaas niet zo: vroeger of later komen ze bij de huisarts, goede kans dat die zal adviseren passende begeleiding te zoeken.

Belangstelling voor je innerlijk kind kan ook van binnenuit ontstaan. Uit nieuwsgierigheid, of uit de manier waarop je al met bewust zijn met jezelf omgaat. 4website - comfortzone - je verlaat je cz - NLMisschien vroeg je je al een tijdje af in hoeverre gevoelens, gedachten en gedrag elkaar beïnvloeden, dat dat in sommige situaties zelfs wel heel verwarrend kan zijn, en zou je daar wel wat meer over willen weten. Het ”innerlijk kind” is een term waarin besloten liggen ervaringen en gevoelens die ons in onze vroege kindertijd overstelpten en die we niet konden verwerken. Dit onverwerkte deel van ons verleden komt bij tijd en wijle op, in situaties die het oude gevoel van ongemak oproepen, maar niets te maken hebben met wat we in het nu meemaken. Hierbij is sprake van een verstrikking. Resultaat hiervan is teveel druk in hoofd, en/of spierstelsel en/of organen. Klachten die hier hun oorsprong vinden betekenen eveneens een betrouwbaar advies om jezelf eens nader onder de loep te nemen en de al genoemde passende begeleiding te zoeken.
4website - comfort zone NLDe stappen die je zet om jezelf beter te leren kennen, zouden wel eens van groot belang kunnen zijn om bekend te raken met je tot dan toe verborgen kwaliteiten en ze een plek te geven in het leven van alledag. In je oude comfortzone was je regelmatig doende met het creëren van opnieuw een overlevingsstrategie. Die kwaliteit zal veranderen in een warme, troostende, liefdevolle, wetende energie. Zeker, deze weg vergt moed. En ja, je mag echt uitzien naar het eindresultaat. Je gaat het pad zelf, met steeds praktijk Karuna aan je zijde om overal waar nodig ondersteuning te bieden. 

Hoe ontwikkelden we deze ”gewonde kind-delen”? – In eerste instantie was het niet altijd duidelijk dat in onze kinderjaren dingen niet zo goed gingen. Immers we waren niet anders gewend: er was gezelligheid, er werden spelletjes gedaan, er werd gelachen. De kinderen hadden een koosnaam. Niets om ongelukkig over te zijn. Als volwassene weten we het al lang: het is niet altijd makkelijk iemand echt goed te begrijpen. We kunnen aannames doen omdat we de persoon al zo lang kennen, of we vragen om wat meer helderheid. Onze ouders deden ook aannames: in de tijd dat we nog niet konden praten anticipeerden zij op wat ons lichaam liet zien. Vanuit dit anticiperen ontstond een omgangsvorm. Het is heel goed mogelijk dat de ooit gedane aannames niet werkten voor wat wij voor onszelf passend vonden en nog vinden. Omdat we vermoedden dat onze ouders hun best deden, lieten we het maar, en daar is een begin van het ontstaan van4website - misverstand - pizza of Pisa NL 2 misverstanden die op den duur konden uitgroeien tot wat wordt genoemd grensoverschrijdend gedrag. Nog een bron van dergelijk gedrag was als onze ouders onderwerpen die hun aandacht behoefden, niet uitpraatten. Zo kon gezelligheid in het gezin de oneigenlijke functie krijgen van afleiding van onder de oppervlakte broeiende kwesties. Als we zagen dat gesprekken tussen onze ouders erg stroef verliepen gaven we onszelf daarvan de schuld. Hoe dat zou hebben kunnen gebeuren wisten we niet, maar het kon niet anders dan wij waren de oorzaak! Als dat maar regelmatig genoeg voorkwam ontstond in onszelf verwarring, met grote kans op negatieve beïnvloeding van ons gevoel van eigenwaarde. Zie daar enkele voorwaarden van het ontstaan van ”gewonde kind-delen”.

osho quote - masterpieceDoel van het werken met het innerlijk kind is de ooit opgelopen wonden als volwassene te beschouwen, in welk proces we een beroep doen op de wijsheid en het zelfhelend vermogen van ons lichaam en onze geest. Dat houdt in dat je de oude pijn zult leren scheiden van ervaringen in het hier en nu. Dit doen we door middel van lichaamsbewustzijn, aandacht geven aan plaatsen in het lichaam die daar al jaren om vragen. Woorden eraan geven. Bewust ademen. In een liefdevolle setting is ruimte voor kwetsbaarheid. Doel is te zijn met wat is. Acceptatie.  Op deze manier krijgt de oude pijn een nieuwe plek in je geschiedenis, waardoor vergelijkbare ervaringen in het heden niet meer behept worden met de oude lading: je innerlijk kind zal in je volwassen zelf integreren, heeft steeds minder aandacht nodig. Je krijgt meer invloed op je denken en handelen. Waarmee je er eindelijk toe komt je eigen leven te leiden. Je ontdekt wie je werkelijk bent: ”There is no other greater ecstacy than to know who you are” (Osho).

Van hieruit zul je je in de toekomst veel vrijer voelen vol voor het leven te gaan, in plaats van vast te houden aan de oude, beperkte manier waarop je je leven invulling gaf.

button for email 4 website

Eerste vervolg: “De Vijf Natuur-gerichte Principes … Lees verder …”

Tweede vervolg: “Het Innerlijk Kind nader beschouwd … Lees verder …”

Derde vervolg: “Helen van ongezonde relaties … Lees verder …”

 

Ranjana

          

Bandung (Java, Indonesië) is mijn geboorteplaats (1953). Ik was het tweede kind van vier, oudste van drie dochters. In 1958 repatrieerden onze ouders naar Nederland.

Waar tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlandse gezinnen de Duitse bezetting sporen had achtergelaten, gold iets dergelijks ook voor repatrianten uit Indonesië, getekend door de ervaren oorlogshandelingen in  krijgsgevangenschap, in Indonesië en/of Japan. Met het huwelijk van onze ouders kwamen de persoonlijk meegenomen oorlogservaringen op twee continenten in ons gezin samen. Het ontzag van de naoorlogse generatie voor de ervaringen van de werkelijke oorlogsslachtoffers was zo groot, dat in ons gezin niet over de oorlogservaringen van onze ouders werd gesproken. De regelmatig voorkomende heftige emoties werden door niemand van de kinderen echt begrepen, ze hoorden er gewoon bij.

Na de middelbare school begon voor mij deelname aan de arbeidsmarkt, die veertig jaar zou duren. Pakweg tien jaar na het verlaten van het ouderlijk huis ontstond bij mij het besef dat het leven ook anders zou kunnen. Anders zou moeten. Hierbij wist ik zeker: “Als ik er niets aan zou doen, zou ik met vijftig dead and buried zijn”. Waarover dit ging? Géén idee! Ik heb hierbij hulp moeten zoeken. En deze gevonden bij een kundige therapeute, aan wie ik – aanvankelijk in opperste verbazing, wat later tot mijn grote opluchting – niets hoefde uit te leggen. 4website - relationship at stake NLSamen hebben we naarstig en met veel geduld gewerkt aan de o zo nodige verandering in de wijze waarop ik het leven ervoer, hoe ik met mezelf omging, hoe ik met anderen omging. Daarna ben ik een opleiding gaan doen om therapeute te worden. Ruim dertig jaar later ervaar ik veel voldoening bij het hebben kunnen verbeteren van de kwaliteit van mijn leven. Ik blijf nieuwsgierig naar opnieuw een oude gewoonte te herkennen, m’n hart ervoor te openen en in het hier en nu vóór mij werkzaam te laten zijn.

Water_uit_Bamboe1Hieruit put ik veel inspiratie, en ben ik van plan nog vele jaren mensen te begeleiden die zich misschien ook afvragen hoe het leven anders zou kunnen: vriendelijker, vrolijker, vrijer … Om zich, net als ik destijds, te kunnen openen voor zoveel meer dat het leven te bieden heeft. 

button for email 4 website

Sessies

Een therapiesessie kent vier fasen: na de begroeting een algemeen praatje; hoe was het de afgelopen periode; het formuleren van de vraag en deze uitwerken; toewerken naar afsluiting. Normaliter beslaat een sessie vijf kwartier.

4website - stip aan de horizonIn deze vijfenzeventig minuten kan van alles langskomen. Belangrijk is dat (bijna) alles mag: je mag kwaad zijn, je verdriet uiten, in de war zijn, stil zijn. We ontdekken de bron van emotie die je in je sessie(s) tegenkomt; ook onderzoeken we het idee dat je mogelijk hebt: ”Emotie mag niet.” Wat er ook gebeurt, bij ons kun je jezelf toestaan je veilig te voelen. Als je wat vaker bent geweest zul je merken dat je ontvankelijker wordt voor aanmoedigingen om je in je emotie te ontspannen, zij mag er zijn. Alles bij elkaar zou het hele proces wel eens kunnen uitlopen op een spannend avontuur.   

Redenen waarom je naar Karuna – coaching bij levensvragen zou kunnen komen. Een voorbeeld: je merkt al een tijdje dat je niet lekker in je vel zit, ’t is niet prettig en je wilt dat niet meer; een redelijk vaak terugkerende spanning in je lichaam; in je relaties met partner en/of goede vrienden verloopt het contact stroever dan je gewend was. – Mogelijk zijn dergelijke waarnemingen gewoon geworden, heb je ermee leren omgaan. Soms is het zo dat er iets onder verborgen is dat zich wil laten kennen. Dat kan verhelderend zijn voor jouzelf en je partner en/of vrienden, met reële kans op ontspanning in de omgang met elkaar.

De werkwijze is Primal Rebirth® Therapie (PRT®), ontwikkeld door het Opleidingsinstituut AUMM, waarbij veel aandacht zal zijn voor de manier van ademhalen, en ’zijn in het moment’. ’Bewust zijn’ zal je helpen inzien hoe dat behulpzaam kan zijn bij een zich ontwikkelende omgang met anderen. 4website bodyworkOok kan in één-op-één situaties een opstelling verheldering brengen in een kwestie, zie hiervoor meer onder Opstellingen. Met PRT® wordt veel gewerkt met lichaamsgerichte therapie. Belangrijke toegevoegde werkwijzen bij lichaamswerk zijn: innerlijk-kind-werk, primal somatic trauma heling, bio-energetica, neo-hypno therapie, NLP. Uitgebreide informatie over PRT® vind je onder deze link. Wil je ook weten wie PRT® heeft ontwikkeld, klik dan op deze link.

Wil je kennismaken met Primal Rebirth® Therapie, dan kan dat. We zijn doende een workshop-serie te ontwikkelen. Meer hierover onder deze link.

4website couples counseling NederlandsBij paren-counseling wordt zowel met één als met beide partners gewerkt. Hierbij is het goed te weten dat de therapeute een zo neutraal mogelijke positie inneemt: zij heeft geen oordeel. In de ene sessie zal misschien meer aandacht voor een van de partners zijn, in een volgende ontmoeting kan dat voor de ander gelden. De manier waarop een koppel met elkaar omgaat wordt onder de loep genomen. In één-op-één situaties kan ook hierbij een opstelling verheldering brengen. Tevens zal worden gekeken naar hechtingsproblematiek: de omgang met de ouders gedurende de hele jeugd heeft een zekere uitwerking op de wijze waarop mensen als volwassenen in intieme relaties met elkaar omgaan. Ben je hierin geïnteresseerd, dan kun je verder lezen in de paragraaf Werken met het Innerlijk Kind / Ongezonde relaties 

De voorwaarden voor onze dienstverlening vind je onder Voorwaarden.

button for email 4 website