Tagarchief: Constellations

Kwaliteit

Supervisie, intervisie, innervisie, andere leermomenten

4website - change-is-hard NederlandsDe opleiding  voor PrimaI Rebirth® therapeut stopt niet bij het behalen van het diploma.  Door verbreding van kennis ten gevolge van voortgaand zelfonderzoek die resulteert in nieuwe inzichten, in binnen- en buitenland, maakt het noodzakelijk te blijven deelnemen aan het programma voor supervisie, intervisie en innervisie van het AUMM Opleidingsinstituut. De supervisor is een psycholoog met ruim dertig jaar ervaring in lichaamswerk en innerlijkkindwerk.  

Tevens maak ik deel uit van de groep assistenten in de training workshops van het Instituut AUMM. 

Andere activiteiten die verband houden met het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied: 

Deelname aan een intervisiegroep van Systemische Strukturaufstellungen, ontwikkeld door Mathias Varga von Kibéd en Insa Sparrer. Uit deze intervisie groep ontstond het  opstellingencollectief  Open Vloer, met vijf enthousiaste opstellingenbegeleiders, dat zijn thuisbasis heeft in Djoj, in Rotterdam. 

Tot nu toe driemaal deelname aan een internationale training intensive voor organisatieopstellingen, IOCTI, dat om het jaar plaatsvindt. De eerstvolgende training vindt plaats in oktober of november 2022. 

Wat mij het meest gevormd heeft is: “in de ervaring dicht bij mezelf te blijven”. Ik was naar buiten gericht, uit verbinding.  Door dicht bij mezelf te blijven ben ik in staat mijn eigen aandeel in interacties waar te nemen, te voelen, en er verantwoording voor te nemen. Dit heb ik moeten leren, een langdurig proces. 

4website ik ben blij met mij 1Nu kan ik zeggen: “Ik ben blij met mij”. Dit zou ik iedereen gunnen in zijn/haar leven te bereiken. Mocht je begeleiding nodig hebben, dan zou ik je daarbij graag van dienst zijn. Uit eigen ervaring weet ik:  niet aarzelen, gewoon doen. Want weet je, er is maar één held in je leven: JIJ – alleen jij, echt.   

“Opleiding – Lees verder …”

button for email 4 website                    Lees verder Kwaliteit

Bestaansreden Karuna – coaching bij levensvragen

Essential_Living1Een levensles kan zich aandienen op een moment waarop varianten op onze ooit zo zorgvuldig en briljant ontwikkelde overlevingsstrategieën niet meer blijken te werken, en we vermoeid geraakt zijn van het zoeken naar manieren om soepel te kunnen doorgaan met ons leven. Soms hebben we dan al de ervaring dat in een vriendschap iets wringt, of dat we zeggen ’ik snap niet precies wat er gebeurt, maar iets loopt hier niet lekker meer’.

Wil je dit nader onderzoeken dan kun je bij Karuna – coaching bij levensvragen terecht. Hier kun je rekenen op compassie en respect voor alles wat jou heeft gevormd tot wie je bent. Kom met je emoties als angst, boosheid, pijn, verdriet. Je vindt bij ons betrokkenheid, veiligheid en vertrouwen bij alle stappen in je zoektocht naar oorzaak, gevolg, en de weg eruit, aangaande de vraagtekens waartegen je aanloopt – om daar waar nodig verdieping te zoeken en te vinden. Tevens warmte en begrip bij alles wat je tegenkomt aan nieuwe indrukken en gevoelens. Alles is welkom.

Bij de opbouw van een bedding voor de nieuwe fase in je leven, maak je hernieuwd contact met je persoonlijke kracht, wijsheid en kwetsbaarheid. Er is geen goed, er is geen fout. schoolbord - oranje-brique - wij kunnen wat door je doen NLAlles wat zich aandient is er alleen ten gunste van jou. Het wordt een interessante weg die je samen met ons bewandelt, weg uit oude overtuigingen, weg uit oude patronen. Het gaat om de weg terug naar jouw essentie, herontdekken wat je allang wist maar je niet meer herinnert: dat je een mooi, zachtaardig en gevoelig mens bent, met bijzondere, unieke kwaliteiten. Vanuit dat nieuwe gezichtspunt kun je je weer verheugen over wie jij bent. Je kijkt naar jezelf met compassie waarbij steeds minder plek zal zijn voor de oude oordelen en dito gewoonten, omdat je bewust bent over de oorsprong ervan. Het wordt weer normaal in je hart te wonen en je van daaruit te openen voor al het andere moois dat het leven te bieden heeft. Want weet je … er is maar één echte ’held van je leven’, en dat ben jij!

button for email 4 website

Inspiratie

4website - Osho Buddha Hall PuneIn de negentiger jaren van de vorige eeuw filosofeerde ik al over een eigen praktijk. Na het behalen van het certificaat van holistisch masseur in Poona (India, 2000) kon ik niet meer blijven hangen in daarover fantaseren, en schafte materiaal aan om een praktijk op te zetten. Nadien heb ik veel meer certificaten behaald voor het kunnen voeren van een volwaardige therapiepraktijk.

O8.508In deze praktijk werk ik mede volgens een van de filosofieën van de Indiase guru Osho. Hij was van mening dat mensen die zich kennelijk anders gedragen niet kunnen worden aangesproken op dergelijk gedrag – niet zolang ze onbewust zijn van de oorsprong ervan. Sinds 2000 ben ik een volgeling van Osho: ik ben een sannyasin, wat betekent: rebel – rebel tegen al het oorspronkelijk aangeleerde, mijn huidige leven is meer gebaseerd op open zijn, creativiteit, plezier in het leven. 

Het citaat van Virginia Satir, de filosofie van Osho, en mijn levenservaring vormen een krachtige basis om dit werk te willen en kunnen doen. Trauma-therapie en systemisch werk (of opstellingen) vormen, tezamen met nog enkele methoden voor begeleiding, een mooie combinatie om dit te bewerkstelligen, zowel individueel als in workshops.  Voel je hierbij hartelijk uitgenodigd in jouw levenspad bij te dragen aan het mooier maken van jezelf in wie je bent, en door jezelf van je omgeving, en ja, ook het groter geheel. Bij iedere cliënt verheug ik me erop met hem of haar nieuwe stapjes te zetten in dat unieke, o zo betekenisvolle, schijnbaar oneindige proces van persoonlijke ontwikkeling.

button for email 4 website                    

Ranjana

          

Bandung (Java, Indonesië) is mijn geboorteplaats (1953). Ik was het tweede kind van vier, oudste van drie dochters. In 1958 repatrieerden onze ouders naar Nederland.

Waar tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlandse gezinnen de Duitse bezetting sporen had achtergelaten, gold iets dergelijks ook voor repatrianten uit Indonesië, getekend door de ervaren oorlogshandelingen in  krijgsgevangenschap, in Indonesië en/of Japan. Met het huwelijk van onze ouders kwamen de persoonlijk meegenomen oorlogservaringen op twee continenten in ons gezin samen. Het ontzag van de naoorlogse generatie voor de ervaringen van de werkelijke oorlogsslachtoffers was zo groot, dat in ons gezin niet over de oorlogservaringen van onze ouders werd gesproken. De regelmatig voorkomende heftige emoties werden door niemand van de kinderen echt begrepen, ze hoorden er gewoon bij.

Na de middelbare school begon voor mij deelname aan de arbeidsmarkt, die veertig jaar zou duren. Pakweg tien jaar na het verlaten van het ouderlijk huis ontstond bij mij het besef dat het leven ook anders zou kunnen. Anders zou moeten. Hierbij wist ik zeker: “Als ik er niets aan zou doen, zou ik met vijftig dead and buried zijn”. Waarover dit ging? Géén idee! Ik heb hierbij hulp moeten zoeken. En deze gevonden bij een kundige therapeute, aan wie ik – aanvankelijk in opperste verbazing, wat later tot mijn grote opluchting – niets hoefde uit te leggen. 4website - relationship at stake NLSamen hebben we naarstig en met veel geduld gewerkt aan de o zo nodige verandering in de wijze waarop ik het leven ervoer, hoe ik met mezelf omging, hoe ik met anderen omging. Daarna ben ik een opleiding gaan doen om therapeute te worden. Ruim dertig jaar later ervaar ik veel voldoening bij het hebben kunnen verbeteren van de kwaliteit van mijn leven. Ik blijf nieuwsgierig naar opnieuw een oude gewoonte te herkennen, m’n hart ervoor te openen en in het hier en nu vóór mij werkzaam te laten zijn.

Water_uit_Bamboe1Hieruit put ik veel inspiratie, en ben ik van plan nog vele jaren mensen te begeleiden die zich misschien ook afvragen hoe het leven anders zou kunnen: vriendelijker, vrolijker, vrijer … Om zich, net als ik destijds, te kunnen openen voor zoveel meer dat het leven te bieden heeft. 

button for email 4 website

Systemisch werk, opstellingen

2009-11-23 ZesgeneratietekeningFamilieopstellingen is een werkwijze die ons laat zien welke plek we innemen in de familie waarin we geboren zijn, of het gezin waarin we zijn opgegroeid. Deze werkwijze helpt bij het bewust krijgen van bijvoorbeeld gedragingen waarvan we ons soms afvragen of die in het dagelijks leven wel zo handig zijn. Deze weinig, of vaak niet, helpende gedragspatronen kunnen de oorzaak van strubbelingen zijn die op het eerste oog niet goed verklaarbaar zijn.

Voorbeelden: een vader heeft wel erg hoge verwachtingen van een van zijn dochters; een moeder blijft maar zwijgen over de naam van de vader van haar eerstgeboren kind.

4website - fam02opstVeel vragen die we hebben omtrent ons leven, het onderhouden van relaties met familie, vrienden en de levenspartner kunnen worden herleid naar wat wordt genoemd verstrikkingen in het familiesysteem. Het gaat hierbij om onbewuste of halfbewuste verbanden waaruit we ons met familieopstellingen liefdevol en respectvol kunnen losmaken. Als gevolg daarvan kan o.a. onze creativiteit (eindelijk) vrijelijk stromen.

4website familieopstWat zijn de onderwerpen waarvoor je een opstelling kunt laten begeleiden? De lijst onderwerpen is bijna eindeloos. Aangaande familiestructuren, ziekte en gezondheid, en bedrijfsleven kun je denken aan: gezin van herkomst – het huidig gezin – samengesteld gezin – familie – geld – boodschap bij een ziektebeeld – keuzes maken – ontslag en verwerking – samengaan met, of overname door, een ander bedrijf – relaties, vanuit verschillend perspectief – vastzitten, maar niet kunnen vooruitkomen –  verlangen naar land van herkomst, maar je leven ligt in Nederland (bijv. voor Indische Nederlanders, eerste, tweede en derde generatie) – etc.

4website - opstelling met eendenDe gevolgde werkwijze komt voort uit het werk van Virginia Satir, medio de vorige eeuw. De bekendste persoon die deze methode verder heeft uitgewerkt is Bert Hellinger. Van hieruit is het opstellingenwerk doorontwikkeld tot vele werkwijzen, waaronder opstellingen gericht op organisaties, en ziekte en gezondheid, waarvoor je eveneens bij Karuna, coaching bij levensvragen terecht kunt.

Een recent ontwikkelde methode voor opstellingen is het levensintegratieproces (LIP). Velen hebben niet zo in de gaten hoe verschillende levensfasen zich elkaar opvolgend in het eigen leven hebben voorgedaan. Daardoor zijn we ons er vaak niet van bewust dat we ons al met al veel moeite hebben getroost te komen waar we zijn. In deze opstellingsvorm kom je oog in oog te staan met representanten van die verschillende levensfasen, kun je met elkaar in gesprek gaan. Soms is een gesprek zelfs niet nodig, zegt het elkaar in de armen sluiten al genoeg. Soms verbazing wekkend. Vaak heel verrassend! Je krijgt meer waardering voor wie je bent. En die mag eindelijk gezien en ervaren worden.

Er zijn twee typen deelnemers aan een opstellingendag: inbrengers van een vraag, en geïnteresseerden in het werk. Hieraan zijn onderling verschillende kosten voor deelname verbonden: voor iemand die een opstelling wil laten begeleiden is dat €70, voor een belangstellende zonder vraag is dat €40. Iedereen kan gevraagd worden de taak van representant van een element van een opstelling op zich te nemen. 

schoolbord - zwart - klein - click here

Voel je ervoor om aan een opstellingendag deel te nemen, en je wilt eerst een beknopte beschrijving van de werkwijze van een opstelling lezen? 

De voorwaarden voor onze dienstverlening vind je onder Voorwaarden.

button for email 4 website

Sessies

Een therapiesessie kent vier fasen: na de begroeting een algemeen praatje; hoe was het de afgelopen periode; het formuleren van de vraag en deze uitwerken; toewerken naar afsluiting. Normaliter beslaat een sessie vijf kwartier.

4website - stip aan de horizonIn deze vijfenzeventig minuten kan van alles langskomen. Belangrijk is dat (bijna) alles mag: je mag kwaad zijn, je verdriet uiten, in de war zijn, stil zijn. We ontdekken de bron van emotie die je in je sessie(s) tegenkomt; ook onderzoeken we het idee dat je mogelijk hebt: ”Emotie mag niet.” Wat er ook gebeurt, bij ons kun je jezelf toestaan je veilig te voelen. Als je wat vaker bent geweest zul je merken dat je ontvankelijker wordt voor aanmoedigingen om je in je emotie te ontspannen, zij mag er zijn. Alles bij elkaar zou het hele proces wel eens kunnen uitlopen op een spannend avontuur.   

Redenen waarom je naar Karuna – coaching bij levensvragen zou kunnen komen. Een voorbeeld: je merkt al een tijdje dat je niet lekker in je vel zit, ’t is niet prettig en je wilt dat niet meer; een redelijk vaak terugkerende spanning in je lichaam; in je relaties met partner en/of goede vrienden verloopt het contact stroever dan je gewend was. – Mogelijk zijn dergelijke waarnemingen gewoon geworden, heb je ermee leren omgaan. Soms is het zo dat er iets onder verborgen is dat zich wil laten kennen. Dat kan verhelderend zijn voor jouzelf en je partner en/of vrienden, met reële kans op ontspanning in de omgang met elkaar.

De werkwijze is Primal Rebirth® Therapie (PRT®), ontwikkeld door het Opleidingsinstituut AUMM, waarbij veel aandacht zal zijn voor de manier van ademhalen, en ’zijn in het moment’. ’Bewust zijn’ zal je helpen inzien hoe dat behulpzaam kan zijn bij een zich ontwikkelende omgang met anderen. 4website bodyworkOok kan in één-op-één situaties een opstelling verheldering brengen in een kwestie, zie hiervoor meer onder Opstellingen. Met PRT® wordt veel gewerkt met lichaamsgerichte therapie. Belangrijke toegevoegde werkwijzen bij lichaamswerk zijn: innerlijk-kind-werk, primal somatic trauma heling, bio-energetica, neo-hypno therapie, NLP. Uitgebreide informatie over PRT® vind je onder deze link. Wil je ook weten wie PRT® heeft ontwikkeld, klik dan op deze link.

Wil je kennismaken met Primal Rebirth® Therapie, dan kan dat. We zijn doende een workshop-serie te ontwikkelen. Meer hierover onder deze link.

4website couples counseling NederlandsBij paren-counseling wordt zowel met één als met beide partners gewerkt. Hierbij is het goed te weten dat de therapeute een zo neutraal mogelijke positie inneemt: zij heeft geen oordeel. In de ene sessie zal misschien meer aandacht voor een van de partners zijn, in een volgende ontmoeting kan dat voor de ander gelden. De manier waarop een koppel met elkaar omgaat wordt onder de loep genomen. In één-op-één situaties kan ook hierbij een opstelling verheldering brengen. Tevens zal worden gekeken naar hechtingsproblematiek: de omgang met de ouders gedurende de hele jeugd heeft een zekere uitwerking op de wijze waarop mensen als volwassenen in intieme relaties met elkaar omgaan. Ben je hierin geïnteresseerd, dan kun je verder lezen in de paragraaf Werken met het Innerlijk Kind / Ongezonde relaties 

De voorwaarden voor onze dienstverlening vind je onder Voorwaarden.

button for email 4 website