Ranjana

visitekaartje - Praktijk Karuna voorzijde - VistaPrint versie 30dec2015          visitekaartje - Praktijk Karuna achterzijde

 

Bandung (Java, Indonesië) is mijn geboorteplaats (1953). Ik was het tweede kind van vier, oudste van drie dochters. In 1958 repatrieerden onze ouders naar Nederland.

Waar tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlandse gezinnen de Duitse bezetting sporen had achtergelaten, gold iets dergelijks ook voor repatrianten uit Indonesië, getekend door de ervaren oorlogshandelingen in  krijgsgevangenschap, in Indonesië en/of Japan. In ons gezin hadden beide een plek, onderling werd er echter niet over gesproken. De regelmatig heftige emoties werden door niemand van ons echt begrepen, ze hoorden erbij.

Saya 2015-02-16 voor websiteNa de middelbare school begon voor mij deelname aan de arbeidsmarkt, die veertig jaar zou duren. Pakweg tien jaar na het verlaten van het ouderlijk huis ontstond bij mij het besef dat het leven ook anders zou kunnen. Anders zou moeten. Hierbij wist ik zeker: “Als ik er niets aan zou doen, zou ik met vijftig dead and buried zijn”. Waarover dit ging? Géén idee! Ik heb hierbij hulp moeten zoeken. En deze gevonden bij een kundige therapeute, aan wie ik – aanvankelijk in opperste verbazing, wat later tot mijn grote opluchting- niets hoefde uit te leggen. 4website - relationship at stake NLSamen hebben we gewerkt aan de o zo nodige verandering in de wijze waarop ik het leven ervoer, hoe ik met mezelf omging, hoe ik met anderen omging. Daarna ben ik een opleiding gaan doen om therapeute te worden. Zo’n dertig jaar later ervaar ik veel voldoening bij het hebben kunnen verbeteren van de kwaliteit van mijn leven. Ik blijf nieuwsgierig naar opnieuw een oude gewoonte te herkennen, m’n hart ervoor te openen en in het hier en nu vóór mij werkzaam te laten zijn.

In mijn praktijk voor psychotherapie werk ik met twee werkwijzen: Primal Rebirth® Therapie (PRT®; werken met het IK -innerlijk kind-, paren-couseling), en PSYCH-K. Deze twee methodes hebben met elkaar gemeen dat wordt gewerkt aan gedachten en overtuigingen die ons beknotten in ons dagelijks functioneren. Het grote verschil is dat PRT® werkt aan de heling van de emotionele onderlaag van deze gedachten, waarna zo’n belemmerende gedachte kracht verliest. Met PSYCH-K wordt deze negatieve gedachte aangepakt; de emotie eronder blijft grotendeels ongemoeid, waardoor deze steeds kan blijven opkomen. Ziet een cliënt er heel erg tegenop om met PRT® te werken, dan kan PSYCH-K met betrekking tot negatieve overtuigingen een heel goed alternatief zijn. Deze methode is met name heel geschikt voor jongelui, omdat zij hun persoonlijkheid nog aan het vormen zijn: zij zijn in hun individuele ontwikkeling nog lang niet uitgegroeid.  Op school is het wel zo plezierig als zij geen last hebben van belemmerende overtuigingen, zeker tijdens de twee jaren voor het eindexamen.

Water_uit_Bamboe1Mede op deze manier ben ik van plan nog vele jaren mensen te begeleiden die zich misschien ook afvragen hoe het leven anders zou kunnen: vriendelijker, vrolijker, vrijer … Om zich, net als ik destijds, te kunnen openen voor zoveel meer dat het leven te bieden heeft. 

button for email 4 website