Voorwaarden

Praktijk Karuna, zitje voor twee 1Afspraken voor begeleiding door Karuna, voor therapie & coaching kunnen worden gemaakt via e-mail, of telefonisch. Na iedere sessie wordt een afspraak gemaakt voor een volgende sessie, tenzij anderszins afgesproken. Normaliter worden afspraken gemaakt gedurende de dag, of in de dagrand (net na kantoortijd). Ook op zaterdagen zijn afspraken mogelijk.  

De begeleiding wordt standaard voorafgegaan door een intake-gesprek. Op deze manier leren cliënt en therapeut elkaar enigszins kennen, en kan de cliënt zijn/haar vragen stellen zodra ze opkomen. Nadien kan de coaching bestaan uit: innerlijk-kind-werk; traumawerk; therapie voor hechtingsproblematiek; transpersoonlijke therapie; systemisch werk; counseling met de Tarot; belemmerende overtuigingen. Vaak wordt geput uit dagelijkse ervaringen. 

Het tarief voor een intake-gesprek is €55, voor een koppel €90. Het tarief voor een therapiesessie (75 minuten) in een één-op-één zitting is €75. Voor relatietherapie waaraan de partners beiden deelnemen berekenen wij €140. Voor studenten, en mensen met een persoonsgebonden budget, gelden andere tarieven, waarover in wederzijds overleg afspraken worden gemaakt. Ingeval je alleen wilt werken aan beperkende overtuigingen, dan bieden wij je een pakket PSYCH-K van vier sessies van anderhalf uur aan voor een totaal bedrag van €265. Mocht je het hele bedrag in één keer vooruit willen betalen, dan kun je een korting van €35 op de betaling in mindering brengen.  

Ben je niet in staat een afspraak na te komen, en de afzegging vond niet plaats binnen 48 uur voor de afspraak, dan dient deze sessie alsnog te worden betaald. Laat je tijdig weten dat je bent verhinderd (in ieder geval 48 uur voor de afspraak) dan ben je geen kosten verschuldigd. Overigens kunnen afspraken altijd kosteloos worden verplaatst. 

Alle op deze pagina genoemde bedragen zijn exclusief b.t.w. (21%). Betaling kan zowel contant plaatsvinden als met een overboeking per bank. Cliënt(en) ontvang(en) altijd een nota of ontvangstbewijs.  

Doorverwijzing naar een andere hulpverlener kan ieder moment worden overwogen, vanzelfsprekend in overleg met de cliënt(en). In beginsel kan een chronisch psychiatrisch ziektebeeld reden zijn voor doorverwijzing.  

Dienstverlening aan bedrijven en instellingen 

Ook bedrijven en instellingen kunnen een beroep doen op de dienstverlening van Praktijk Karuna. Dat kan gaan om zowel individuele coaching als coaching voor een groep medewerkers, waarbij systemisch werk (bedrijfsopstellingen) een belangrijke bijdrage kan leveren. Wij raden Karuna het werken met ervaren professionele representanten sterk aan. Omdat deze mensen niet betrokken zijn bij spelende problematiek, noch op de hoogte zijn van de voorbereidende gesprekken, zijn zij onbevangen en vrij bij het leveren van hun bijdrage. De vergoeding voor het pakket dienstverlening zal in gezamenlijk overleg worden overeengekomen. Een regeling voor het niet tijdig afzeggen van de afspraken maakt deel uit van de overeenkomst. Bij het niet doorgaan binnen twee weken of minder voor de afspraak wordt opdrachtgever 60% van het overeengekomen bedrag voor de opdracht in rekening gebracht. Bij afzegging van de opdracht van meer dan twee weken voor datum van de afspraak worden geen kosten in rekening gebracht. Ovrigens kunnen afspraken altijd worden verplaatst, zonder bijkomende kosten. Van opdrachtgever verkregen informatie uit alle vormen van communicatie ten behoeve van de uitvoering van deze opdracht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Wij zijn echter niet in staat de vertrouwelijkheid van per e-mail ontvangen informatie te garanderen. 

Mocht een cliënt of opdrachtgever reden hebben zich te beklagen over onverkwikkelijk gedrag, of wat dan ook, door Karuna, voor therapie en coaching, waarover cliënt c.q. opdrachtgever ook na een of twee goede gesprekken niet hebben kunnen uitkomen, dan kan cliënt/opdrachtgever zich met zijn/haar klacht richten tot de daartoe verantwoordelijke functionaris binnen de beroepsvereniging SBLP, Leiden.   

button for email 4 website