Voorwaarden

Praktijk Karuna, zitje voor twee 1Afspraken voor begeleiding door Karuna – coaching bij levensvragen kunnen worden gemaakt via e-mail, of telefonisch. Na iedere sessie wordt een afspraak gemaakt voor een volgende sessie, tenzij anderszins afgesproken. Normaliter worden afspraken gemaakt gedurende de dag, of in de dagrand (net na kantoortijd). Ook op zaterdagen zijn afspraken mogelijk.  

De begeleiding wordt standaard voorafgegaan door een intake-gesprek. Op deze manier leren cliënt en therapeut elkaar enigszins kennen, en kan de cliënt zijn/haar vragen stellen zodra ze opkomen. Nadien kan de coaching bestaan uit: innerlijk-kind-werk; traumawerk; therapie voor hechtingsproblematiek; transpersoonlijke therapie; systemisch werk. Vaak wordt geput uit ervaringen die zich in het dagelijks leven voordoen. 

Het kennismakingsgesprek is kosteloos, het tarief voor sessies in een één-op-één zitting (van 60 minuten) is €75. Voor relatietherapie waaraan de partners beiden deelnemen berekenen wij €140. Voor studenten, en mensen met een persoonsgebonden budget, gelden andere tarieven, waarover in wederzijds overleg afspraken worden gemaakt.   

Ben je niet in staat een afspraak na te komen, en de afzegging vond niet plaats binnen 48 uur voor de afspraak, dan dient deze sessie alsnog te worden betaald. Laat je tijdig weten dat je bent verhinderd (in ieder geval 48 uur voor de afspraak) dan ben je geen kosten verschuldigd. Overigens kunnen afspraken altijd kosteloos worden verplaatst. 

De op deze pagina genoemde bedragen zijn exclusief b.t.w. (21%). Betaling kan zowel contant plaatsvinden als met een overboeking per bank. Cliënt(en) ontvang(en) altijd een nota of ontvangstbewijs.  

Doorverwijzing naar een andere hulpverlener kan ieder moment worden overwogen, vanzelfsprekend in overleg met de cliënt(en). In beginsel kan een chronisch psychiatrisch ziektebeeld reden zijn voor doorverwijzing.  

Dienstverlening aan bedrijven en instellingen 

Ook bedrijven en instellingen kunnen een beroep doen op de dienstverlening van Praktijk Karuna. Dat kan gaan om zowel individuele coaching als coaching voor een groep medewerkers, waarbij systemisch werk (bedrijfsopstellingen) een belangrijke bijdrage kan leveren. Wij raden het werken met ervaren professionele representanten sterk aan. Omdat deze mensen niet betrokken zijn bij spelende problematiek, noch op de hoogte zijn van de voorbereidende gesprekken, zijn zij onbevangen en vrij bij het leveren van hun bijdrage. De vergoeding voor het pakket dienstverlening zal in gezamenlijk overleg worden overeengekomen. Een regeling voor het niet tijdig afzeggen van de afspraken maakt deel uit van de overeenkomst. Bij het niet doorgaan binnen twee weken of minder voor de afspraak wordt opdrachtgever 60% van het overeengekomen bedrag voor de opdracht in rekening gebracht. Bij afzegging van de opdracht van meer dan twee weken voor datum van de afspraak worden geen kosten in rekening gebracht. Ovrigens kunnen afspraken altijd worden verplaatst, zonder bijkomende kosten. Van opdrachtgever verkregen informatie uit alle vormen van communicatie ten behoeve van de uitvoering van deze opdracht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Wij zijn echter niet in staat de vertrouwelijkheid van per e-mail ontvangen informatie te garanderen. 

   

button for email 4 website