Aumm – PRT (R)

Primal Rebirth® therapie is een spirituele groeitherapie die ontwikkeld is door Omkar Dingjan en Divyam Kranenburg. De therapie is feitelijk een onderzoek dat je in de gelegenheid stelt je innerlijke kind te leren kennen en je bewust te worden van het feit dat het verleden nog een belangrijke rol speelt in je leven. Hierbij staat het innerlijke kind, als metafoor voor het kind dat je ooit geweest bent, centraal.

Primal (d.w.z. je eerste ervaringen in het leven en de gevoelens die daarbij horen) speelt hierin een belangrijke rol, omdat in de vroege kindertijd het grootste deel van de problemen van nu geworteld liggen. Het Primal-proces begint al bij de geboorte. Als het kind de baarmoeder verlaat, verliest het de enige plek waar in principe alle behoeften totaal vervuld werden. Tijdens de geboorte en de eerste vijf, zes jaren van het leven wordt de basis van je overtuigingen gevormd. Als jouw essentie niet herkend en ontvangen wordt, creëer je een geaccepteerde persoonlijkheid waarmee je jezelf afscheidt van je natuurlijke zijn. Je ontwikkelt een vast patroon gebaseerd op anders moeten zijn dan je bent, op beperkende overtuigingen over jezelf en het leven en op schaamte. En je ontwikkelt strategieën zodat je hiermee kunt omgaan. Vaak hebben deze ervaringen invloed op de wijze waarop je je verbindt met anderen.

Voor niemand was de kindertijd optimaal want we zijn nu eenmaal opgevoed door mensen die zelf ook in hun jeugd verwond zijn geraakt en dit onbewust doorgeven. Door terug te gaan in die tijd en die situaties die bepalend waren te onderzoeken, met de wijsheid van het oorspronkelijke kind en de kracht van de volwassen persoon van nu, zet je als het ware recht wat voor jou is misgegaan. Hierdoor kun je jezelf helen en je oorspronkelijkheid en natuurlijke zijn terugvinden. Terug naar je essentie, terug naar jezelf.

Door het kind in jezelf te ervaren en te voelen, vragen te stellen, te accepteren en lief te gaan hebben kun je beperkende overtuigingen en overlevingsstrategieën ontdekken en loslaten. Vanuit acceptatie kan het kind loskomen van het verleden en terugkeren naar het oorspronkelijke, samen met de volwassene van nu, in heling. De nadruk in ons werk ligt op het versterken van de volwassene. 

Om dit te bereiken werkt Instituut Aumm met een aantal technieken waarmee lichamelijk, emotioneel en geestelijk contact met jezelf kan worden verkregen. Je leert verschillende vormen van ademtherapie, bio-energetica & reichiaans lichaamswerk, (warmwater-)rebirthing, gesprekstechnieken kennen. Daarnaast werkt Aumm met Gestalt, familieopstellingen, traumawerk, dans, spel en deelrondes. Meditatie is een belangrijk onderdeel van het werk.

De Primal Rebirth® opleiding is een intensief groei- en leerproces.

 

Deze link leidt je naar de website van AUMM over dit onderwerp.    

Deze link leidt je terug naar de pagina Sessies van de website van praktijk Karuna.