PSYCH-K, Robert Williams en Bruce Lipton

Robert M. Williams is de grondlegger van PSYCH-K.  Zijn eerdere vorming als professioneel counselor en psycho-therapeut, samen met zijn veertienjarige ervaring als business manager maakten het voor hem mogelijk om de waarde van het cadeau dat hij ontving in een reeks spontane inzichten in december 1988-1989, naar waarde te schatten. De details van dit proces zijn beschreven in het boek: PSYCH-K, the missing piece peace in your life.

Voor meer informatie, zie zijn website: https://www.psych-k.com/originator-of-psych-k/

Bruce H. Lipton, celbioloog, deed uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden o.a. aangestuurd door onze waarnemingen, gedachten en overtuigingen. Lipton toont aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteiten op genetisch niveau beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen. Hij is wereldwijd bekend vanwege de geniale manier waarop hij wetenschap en bewustzijnsontwikkeling met elkaar verbindt. Bruce Lipton doceerde celbiologie aan de medische faculteit van Wisconsin University en werkte als onderzoeker aan de medische faculteit aan de Stanford University. Zijn baanbrekende inzichten in het celmembraan maakten hem tot een pionier van de nieuwe wetenschap van epigenetica (studie naar erfelijke informatie in de volgorde in de bouwstenen van het DNA). Tegenwoordig reist Bruce Lipton over de hele wereld en geeft lezingen en seminars over de Nieuwe Biologie.

Voor meer informatie, zie zijn website: https://www.brucelipton.com

Bruce Lipton in het voorwoord van het boek van Rob Williams over PSYCH-K: “PSYCH-K van Rob Williams is eenvoudig en toch zo krachtig dat zij een belangrijke verandering in ons begrip van de processen in het menselijk brein en het effect ervan op onze biologie en ons gedrag vormen. De psychologie van de persoonlijke verandering maakt zo een enorme stap voorwaarts. Het bevrijdt ons van de beperkingen van verouderde concepten over persoonlijke groei en ontwikkeling. Het wijst de weg vooruit om zelf het meesterschap van onze bestemming te bereiken, in plaats van de slachtoffers van onze genen te zijn. Als we de principes die aan de basis liggen van de PSYCH-K – processen in ons integreren, kunnen we het ontwikkelingsproces naar onze essentie als spirituele wezens met een bijna onbeperkt potentieel, met een veelvoud versnellen”.

Deze link brengt je terug naar de PSYCH-K pagina.