PSYCH-K, overtuigingen omvormen

Gedurende ons hele leven ontvangen we vanuit onze omgeving met de beste bedoelingen vele adviezen. Vooral in de eerste tien jaar van ons leven maken die raadgevingen diepe indruk op ons. Later ook wel, maar naarmate we meer kennis over allerlei zaken vergaren, worden we selectiever in de omgang ermee.  Hoe jonger we waren bij het ontvangen van adviezen, hoe groter de kans dat het karakter van die oude raadgevingen heeft kunnen veranderen van goede raad in twijfel: “Hoe moet ik dat nog beter doen?” overtuiging - what to do with it - NLVoor we het goed en wel beseffen, heeft zo’n goede bedoeling zich vervormd tot een overtuiging die tegen ons werkt: “Ik zal het nooit goed genoeg kunnen doen”.  Gaandeweg verzamelden we er heel veel van. Het resultaat is dat we ons beknot en klein voelen, wat soms een hoop innerlijke spanning oplevert. Ons ervan losmaken kan niet zo maar, omdat we er al zo lang mee verbonden zijn.

Zoals toevoer van water de bedding van een rivier beïnvloedt, zo vormen overtuigingen je leven. Negatieve emoties over onszelf verminderen onze individuele immuniteit. Voelen we ons daarentegen goed over onszelf, dan zetten we in ons lichaam een apotheek aan medicamenten in beweging. Er is een methode die de vanzelfsprekendheid van de onbewuste werking van overtuigingen kan omvormen naar een situatie waarin die overtuigingen geen vat meer op je hebben: PSYCH-K. Brug PSYCH-K - hoger planDe methode is een spiritueel proces met psychologische voordelen: stress wordt omgezet in een groeihouding. Je loopt een traject waarin je steeds dichter bij je droom komt … je stapt uit je kramp, je groeit, en je komt uit in ontspanning, evenwicht. PSYCH-K is de brug die je van A naar B helpt. Innerlijk ervaar je balans, je ziet er anders uit, je ogen stralen, en tot je eigen verbazing misschien wel zeg je: “Ik heb er zin in!” Zowel voor volwassenen als voor scholieren en studenten kan het maar zo zijn dat PSYCH-K je heel goed helpt bij iets wat je altijd al beoogde: je leven naar een hoger plan tillen. 

overtuigingen - creërend

Onder deze link vind je een aantal voorbeelden van belemmerende overtuigingen. Als je er even voor gaat zitten kom je zelf vast op meer van deze zinnetjes. Schrijf ze maar eens op. Waar we in ons huidige leven niet zo bij stilstaan is wat we wèl willen, zie hiernaast. Ook hiervan kun je voor jezelf een aantal zinnetjes opschrijven. Daarmee wordt met PSYCH-K gewerkt. Met specifieke protocollen in de hand creëer je balans, met als resultaat: de vrijheid van jouw creativiteit die je al zo lang in je leven wilde realiseren. Ingeval je mocht besluiten een paar keer aan die oude overtuigingen te werken, neem dan zeker één (of beide) lijstje(s) mee.

De werkwijze in kort bestek –  Van alle belevenissen die we ooit meemaakten draagt ons lichaam, met name in spierweefsel, herinneringen. Naarmate het langer geleden is dat we de herinneringen hadden, hoe meer ‘in de vergetelheid’, in het onderbewuste, ze raken. Via de spieren kan daartoe toegang worden verkregen.  Dit gebeurt aan de hand van door en door – tot en met de woordkeuze – uitgewerkte en geteste protocollen.  Als eerste wordt kennis gemaakt met het lichaam van de cliënt. Vervolgens wordt op dezelfde wijze toestemming gevraagd om het werk te mogen doen, meestal is het lichaam eraan toe om zulke oude stress los te laten. In opeenvolgende fasen van de begeleiding geeft het lichaam steeds aan wat het nodig heeft. high-five NLDaartoe wordt een aantal alternatieven aangeboden om de richting te bepalen naar het beoogde doel: het neutraliseren van de oude overtuiging waaraan wordt gewerkt. Daarna wordt het resultaat getoetst. Is het proces af, dan wordt dat gevierd. Waarna aan de volgende oude overtuiging kan worden begonnen.

Onder deze link vind je informatie over het ontstaan van PSYCH-K.